بیماری‌های عفونی

بیماری‌های عفونی چیست؟

بیماری‌های عفونی اختلالاتی هستند که توسط ارگانیزم‌ها ایجاد می‌شود، مثل باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها وهمچنین انگل‌ها.
بسیاری ازارگانیسم ها به طور معمول بی ضررو یا حتی مفید هستند و شماری از آنها در بدن ما زندگی می‌کنند، اما بعضی از آنها ممکن است باعث بیماری شوند.
ممکن است به روش های مختلفی مانند انتقال مستقیم از فرد مبتلا به عفونت، از طریق غذا یا آب آلوده و حتی از طریق گزش حشره به عفونت مبتلا شوید.