لووفلوکساسین

لووفلوکساسین 500 م.گ/100 م.ل

Levofloxacin 500 mg / 100 ml

z

کشور تولیدکننده: اسپانیا

z

نام شرکت: Norman

z

برند: لووفلوکساسین (Levofloxacin)