کلداماریس پلاس

کلداماریس فلو( پلاس )

Coldamaris Flu(Plus)

z

کشور تولیدکننده: اتریش

z

نام شرکت: مونوکم فارم

z

نام اختصاصی فرآورده: کلداماریس فلو( پلاس)

در صورتیکه بیماری زمینه ای دارید جهت مصرف با پزشک معالج خود مشورت کنید
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید