کلداماریس تروت

کلداماریس تروت

Coldamaris Throat

z

کشور تولیدکننده: اتریش

z

نام شرکت: MoNo Chem‐Pharm‐Produkte GmbH

z

نام اختصاصی فرآورده: کلداماریس تروت

در صورتیکه بیماری زمینه ای دارید جهت مصرف با پزشک معالج خود مشورت کنید
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید