فرم استخدام
1- مشخصات فردی:
نام: نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ تولد: محل تولد: شماره شناسنامه:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان: وضعیت نظام وظیفه:
نشانی محل سکونت: تلفن تماس:
نشانی محل کار فعلی: تلفن محل کار:
  پست الکترونیکی:
2- سوابق تحصيلي :
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش مدت تحصیل نام واحد آموزشی کشور/ شهر محل تحصیل معدل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
3- سوابق حرفه ای : * لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید.
نام سازمان / شرکت مدت همکاري سمت علت قطع رابطه امکان ارائه گواهی سابقه کار دارید؟ پاره وقت/ تمام وقت/ مشاوره
4- مهارت در زبان خارجي :
زبان خارجی مکالمه نگارش درک مطب مدرک
5- مهارت کامپيوتري:
نام برنامه سطح میزان تسلط
6- گواهينامه هاي تخصصي– علمي اخذ شده:
نوع مدرك محل اخذ سال اخذ میزان ساعات دوره امکان ارائه گواهی دوره را دارید؟
7- پست هاي که مايليد درآن کار کنيد:
عنوان پست سمت