بروزایم

Brozyme

z

کشور تولیدکننده: ایران

z

نام شرکت: تچرا فارمد

z

نام اختصاصی فرآورده: بروزایم

در صورتیکه بیماری زمینه ای دارید جهت مصرف با پزشک معالج خود مشورت کنید
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید