آرتوسیال

آرتوسیال 40 ام

Artosyal 40 M

z

کشور تولیدکننده: ایتالیا

z

نام شرکت: Signorini

z

نام اختصاصی فرآورده: آرتوسیال 40 ام

در صورتیکه بیماری زمینه ای دارید جهت مصرف با پزشک معالج خود مشورت کنید
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید