اولین سمینار یک روزه زایمان بی درد در تاریخ 31 مردا 1398 در محل هتل اوین با حضور متخصصین بیهوشی ، زنان و ماماها برگزار گردید، که 4 امتیاز باز آموزی برای این گروهها به همراه داشت

اولین سمینار یک روزه زایمان بی درد در تاریخ 31 مردا 1398 در محل هتل اوین با حضور متخصصین بیهوشی ، زنان و ماماها برگزار گردید، که 4 امتیاز باز آموزی برای این گروهها به همراه داشت

اولین سمینار یک روزه تازه های زایمان بی درد در تاریخ 31 مردا 1398 در محل هتل اوین  با حضور متخصصین بیهوشی ، زنان و ماما برگزار گردید، که 4 امتیاز باز آموزی برای این گروه ها به همراه داشت.

اهمیت زایمان بی درد از آنجایی است که در اغلب کشورهای پیشرفته بیش از سه دهه است که به دلیل خطر بی هوشی، جراحی و عوارض عمل جراحی سزارین، روش زایمان طبیعی بدون درد متداول شده‌است. در واقع پزشکان معتقدند با فن‌های جدید و بدون عوارضی که برای انجام زایمان طبیعی بدون درد در اختیار است، دیگر هیچ خانم بارداری نباید هنگام زایمان طبیعی درد شدید آن را متحمل شود. این روش همچنین از افزایش تعداد عمل‌های جراحی سزارین که به دلیل ترس از درد زایمان طبیعی انجام می‌شوند به تعداد چشمگیری کاهش داده‌است. در ایران نیز از سوی وزارت بهداشت برنامه ریزی منظمی در جهت معرفی و بیان مزایای به کارگیری این روش  به متخصین زنان و بیهوشی صورت گرفته است اما متاسفانه فقط 1% از زایمان هایی که در ایران انجام میشود از این روش استفاده میشود.

شرکت تچرا دارو به منظور برداشت گامی در جهت این مهم حامی برپایی همایش مذکور  گردید و در این برنامه آمپول روپیواکائین مولتنی به عنوان داروی بی حسی موضعی  برای زایمان بی درد معرفی گردید.

این سمینار با حضور اعضای انجمن بیهوشی، انجمن درد، انجمن زنان و معاونت زنان و مامایی استانها از سراسر ایران با تعداد بیش از 180 متخصص برگزار گردید. (شهرهای تهران،کرج،شیراز، ایلام، اصفهان، قزوین، قم، بم و...).

برنامه با سخنرانی آقای دکتر سلیمی (رئیس انجمن بیهوشی ایران) درخصوص دستاوردها و مشکلات گروه بیهوشی و سخنرانی آقای دکتر هاشمی (رئیس انجمن مطالعات درد ایران) در خصوص اهداف آتی این گروه  آغاز شد.

دبیر اجرایی این برنامه جناب آقای دکتر دلشاد بودند و سرکار خانم دکتر پارسا ضمن تشکر از شرکت تچرا دارو جهت برگزاری سمینار زایمان بی درد از اساتید به شرح ذیل دعوت به سخرانی کردند.

تهیه کننده: سرکار خانم دکتر منصوره حسینی