دورهمی پروایج با حضور بیش از پنجاه پزشک زیبایی از تهران و شهرهای دیگر ...

گدرینگ پروایج در تهران

 

 مهمانی پروایج در تهران با حضور بیش از پنجاه پزشک زیبایی از تهران و شهرهای دیگر همچون تبریز، مشهد، یزد، رشت، گرگان و کرمانشاه در تاریخ بیست و یکم مهر ماه برگزار گردید.

 

در این برنامه مدیر عاملان کمپانی The wave از ایتالیا و اسپانیا حضور داشتند.
هدف از این برنامه آشنایی پزشکان زیبایی با مدیران ارشد کمپانی سازنده پروایج بود.