وبينار شركت تچرافارمد با موضوع مروري بر توصيه هاي نوين در پيشگيري اوليه از بيماري هاي قلبي - عروقي در روز ۲۶ آذر 1400 با حضور اساتید محترم، جناب آقای دکتر استقامتی، دکتر نیکوسخن، دکتر زمان زاده و دکتر ریاحی برگزار گردید.

وبينار شركت تچرافارمد با موضوع مروري بر توصيه هاي نوين در پيشگيري اوليه از بيماري هاي قلبي - عروقي در روز ۲۶ آذر 1400 با حضور اساتید محترم، جناب آقای دکتر استقامتی، دکتر نیکوسخن، دکتر زمان زاده و دکتر ریاحی برگزار گردید.
این برنامه در راستای بالا بردن توجه به علل اولیه بیماری های قلبی - عروقی با همكاري انجمن ديابت ايران و انجمن ديابت گابريك برگزار شد.