OK
شرکت تچرادارو
  • ورود اعضا

         
         
   

   شرکت تچرا دارو با استفاده از تجربیات مختلف در زمینه داروسازی در ایران، از جمله: واردات، تولید، ثبت دارو های وارداتی و بازاریابی، در سال 2008 براساس نگرش مدرن نسبت به بخش خصوصی جدید در بازار داروسازی ایران تأسیس و به عنوان یک شرکت خصوصی برای پر کردن شکاف رویکرد حرفه ای و چابک در زمینه داروسازی بین المللی طراحی شده است. 

   
   

   در حال حاضر، تچرا دارو به کمک شرکای مختلف داروسازی بین المللی خود، توسط تیم حرفه ای جوان و جاه طلب در زمینه ثبت داروهای وارداتی و تولیدی، معرفی و بازاریابی محصولات جدید مکمل و دارویی با هدف ایجاد هماهنگی میان بدن، ذهن و روح افراد به جامعه پزشکی ایران خدمت می کند.